joi, 13 ianuarie 2011

Raport de activitate pe anul 2010

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL
PUI SEBASTIAN ALEXANDRU pe anul 2010

În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la administraţia publică locală, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunoştinţa publicului larg, activitatea de consilier desfaşurată în Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2010.
Raportul pe care îl prezint, este o parte a activităţii pe care am avut-o în calitate de reprezentant al comunităţii tîrgumureşene. Comisia de specialitate
în care îmi desfăşor activitatea este Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Pe lângă Comisia de specialitate, cea Juridică, am fost ales membru şi îmi desfăşor activitatea în câteva comisii speciale, după cum urmează:
 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva procesului verbal de adjudecare (în cadrul procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tîrgu Mureş - Hotărârea nr. 239 din 20 iulie 2010);
 2. Comisia de preluare din partea municipiului Tîrgu Mureş (trecerea unor imobile din patrimoniul S.C. Energomur S.A. în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş - Hotărârea nr. 342 din 15 octombrie 2010);
 3. Consiliile de administraţie (reprezentant al Consiliului Local Municipal Tg. Mureş cu atribuţiile aferente în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2010-2011 - Hotărârea nr. 382 din 25 noiembrie 2010) la Grupul Şcolar „Gh. Marinescu”, Gimnaziul „Liviu Rebreanu” şi Grădiniţa cu Program Normal nr.7;
 4. Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Energomur S.A. şi S.C. Locativ S.A.
În anul 2010 am participat la toate şedinţele din cadrul comisiei de specialitate din care fac parte, precum şi la cele ordinare şi extraordinare întrunite de Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş. Menţionez că am luat parte şi am votat la toate proiectele de hotărâre expuse. Vizând interesul cetăţeanului, am avut şi abţineri sau am votat împotriva mai multor proiecte de hotărâre. Am încercat să identific nevoile oraşului, priorităţile, problemele cu care se confruntă cetăţenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am urmărit rezolvarea lor acolo unde era cazul.
  Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local Tîrgu Mureş am luat la cunoştintă ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş sau iniţiatorilor de proiecte de hotărâre.
  În această perioadă am luat cuvântul de 16 ori în plen sau înaintea ordinii de zi, vizând probleme de un real interes pentru municipiul nostru.
  În cursul anului 2010 am iniţiat următoarele proiecte de hotărâre:
  20 Mai:
  Proiect HCL privind desfiinţarea punctelor de lucru ale Primăriei municipiului Tîrgu Mureş în cartiere - proiect aprobat (16. septembrie);

  29 Iulie:
  Proiect HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales, respectiv P.N.L. a d-lui Florea Constantin – proiect respins;

  28 octombrie, coiniţiator:
  Proiect HCL privind acordarea unor ajutoare de urgenţă – proiect aprobat;

  16 decembrie:
  Proiect HCL privind înfiinţarea de creşe în Municipiul Tîrgu Mureş - proiect aprobat.

  De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la o serie de şedinţe, acţiuni, manifestări cu caracter social, economic, cultural, religios, educativ şi sportiv, desfăşurate pe raza municipiului Tîrgu Mureş, şi anume:
  • 24 Ianuarie – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR;
  • Şedinţă Energomur (februarie);
  • Simpozion „Mediul şi dezvoltarea durabilă” (27 februarie);
  • Dezbatere publică PIDU (23 martie);
  • 5 ani de la înfiinţarea Poliţiei Comunitare (1 aprilie);
  • Şedinţă Energomur (14 aprilie şi 15 aprilie);
  • Conferinţa internaţională – Platforma Multimodală Tg. Mures – un „hub” performant în sud estul Europei – Tg. Mureş (16 aprilie);
  • Inaugurare Aleea Şurianu – lansarea proiectului de parteneriat, 100 m pentru sănătate şi inaugurarea primului traseu pentru sănătate realizat la Tg. Mureş (23 aprilie);
  • Deschiderea sezonului la Complexul Weekend şi Platoul Corneşti (2 mai);
  • Târgul ONG- urilor (7, 8 mai);
  • Ziua Eroilor – depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor din Tîrgu Mureş (13 mai);
  • Întâlnire cu cetăţenii din cartierul Dâmbul Pietros (13 mai);
  • Ziua Internaţională a Sportului - meci de fotbal în Complexul Weekend (18 mai);
  • Zilele tîrgumureşene – deschidere festivă (27-30 mai);
  • Vizită la Pasajul subteran din P-ţa Victoriei (3 iunie);
  • Raliul Tg. Mureş 2010 (4-5 iunie);
  • Şedinţă cu privire la strategia Energomur (16 iunie);
  • Şedinţă cu privire la strategia Energomur (14 iulie);
  • Şedinţă cu privire la strategia Energomur (19 iulie);
  • Sedinţă privind convenţia de plată către E.ON GAZ (20 iulie);
  • Şedinţa privind prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul Local şi S.C. Contrascom Benţa S.A. (5 august);
  • Harta socială a judeţului Mureş – proiect pilot naţional pentru aflarea nevoilor de servicii sociale în judeţ şi măsura în care aceste nevoi sunt acoperite de către prestatorii de servicii sociale publici şi privaţi (5 septembrie);
  • Festivalul multietnic Goreanca, prima ediţie, în comuna Batoş, satul Goreni (8 septembrie);
  • Şedinţa Energomur privind Delegarea de gestiune (5 octombrie);
  • Vernisajul Expoziţiei Artistilor Plastici din Tg. Mureş - la Centrul Comercial Ambient (5 octombrie);
  • Sărbătoarea Vinului şi a Artei Meşteşugăreşti, ediţia a X- a (8-10 octombrie);
  • „FLASH MOB” ÎMPOTRIVA URII – Asociaţia Divers cu sprijinul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş (Ziua Internaţională Împotriva Fascismului şi Antisemitismului -9 noiembrie);
  • AGA – convocat de Consiliul de Administraţie al SC ENERGOMUR SA Tg. Mureş privind aprobarea programului de restructurare al SC
  • ENERGOMUR SA. Decizie privind bunurile de retur (16 nov);
  • AGA – convocat de Consiliul de Administraţie al SC ENERGOMUR SA Tg. Mureş privind aprobarea programului de restructurare al SC
  • ENERGOMUR SA. Decizie privind bunurile de retur – (18 nov.);
  • Lansarea cărţii „Patriotul Emil Dandea şi vremurile în care a trăit”, autor prof. Ioan Bembea – 24 noiembrie;
  • Forumul anual al prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi (25-26 noiembrie);
  • Simpozion organizat de Gimnaziul de Stat „Sfântu Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureş - „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, între idee şi acţiune politică” (29 noiembrie);
  • Ziua Naţională a României – depunere de coroane;
  • Digital Mures 2010 – 9 decembrie – Strategia Sectorială IT&C – Oraşul ştiinţific pentru informatica medicală;
  • AGA Energomur - aprobarea programului de restructurare (6 dec.);
  • AGA Energomur – şedintă privind acordarea unor salarii compensatorii (10 decembrie);
  • Galele TVRM (Televiziunea România de Mâine) – cu sprijinul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş (12 decembrie);
  Precizez că am ţinut şi audienţe, cu o frecvenţă lunară (joi - penultima din lună orele: 16-18), la sediul Primăriei din P-ţa Victoriei nr.3, parter, camera numărul 13, program făcut public prin afişare pe pagina web a Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş.
  În anul 2010 am iniţiat şi desfăşurat acţiuni sociale în care s-a acordat ajutor material unor familii nevoiaşe din oraş, am sponsorizat Simpozionul „Mediul şi dezvoltarea durabilă”, organizat de Societatea de Geografie din România, filiala Mureş (27 februarie), precum şi apariţia unor volume de carte precum: „Miscellanea Maris I”, „Sângeorgiu de Mureş – monografie 2010”, „Bălăuşeri – studiu geografic”, la ultimele două fiind coautor şi autor.
  În calitate de ales local, am depus la termen şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, declaraţia de interese şi avere personală.
  Am comunicat cu mass-media, problemele de interes ale comunităţii şi cele privind activitatea de consilier, în repetate rânduri fiind invitat în emisiuni şi contactat telefonic, răspunzând prompt cu declaraţii punctuale pe diverse probleme.
  Îmi exprim regretul că nu am reuşit să rezolv mai multe probleme sesizate de către târgumureşeni, însă voi fi întotdeauna prezent în mijlocul dumnealor, încercând să-i sprijin. Doresc să mulţumesc tuturor concetăţenilor mei pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi îi asigur de întreaga mea recunoştintă şi disponibilitate în a le fi util.

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu